Miten hoidetaan perhehoitajan sosiaaliturva ja vakuutukset?

AVA perhepalvelut huolehtii perhehoitajiensa lakisääteiset eläkemaksut, joita hoitopalkkio kerryttää. Sairastuessaan perhehoitaja on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen verotettavien tulojensa perusteella laskettavan sairausvakuutuspäivärahan suuruisena.

Perhehoitajan työttömyysturva ja mahdollinen tuki työttömyysajaksi riippuu perhehoitajan aikaisemmasta työhistoriasta. Toimeksiantosuhteista perhehoitajuutta ei lasketa työssä olemiseksi.

Kunta vastaa perhehoitajan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Perhehoitajan tapaturmavakuutuksesta säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa (2015/459).

AVA perhepalvelut on tapaturmavakuuttanut perhehoitoon sijoitetun lapsen.

AVA perhepalvelut vastaa perhehoitolain 2015/263 mukaisesta perhehoitajan eläketurvasta ja ottaa eläkevakuutuksen perhehoitajilleen. Perhehoitolain 20 §:n mukaan toimeksiantosuhteisen perhehoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa.

Huomioitavaa kuitenkin on, ettei perhehoitaja ole työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa työsuhteessa toimeksiantosopimuksen tehneeseen kuntaan.

Perhehoitolaissa tarkoitetulta perhehoitajalta ei peritä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua (laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 1998

Vieritä ylös