Mitä tarkoittaa AVA:n tukipalvelut käytännössä?

Toimeksiantosopimuksen laadinnan yhteydessä sovitaan AVA perhepalveluiden tukipalveluista.

Perhehoitajan tuesta vastaava AVAn työntekijä käy perhehoitoperheessä säännöllisesti toimeksiantosopimuksessa sovitulla tavalla. Tuesta vastaava työntekijä käy perhehoitoperheessä ensimmäisen vuoden aikana kerran kuukaudessa ja tukikäynnin kesto on minimissään kaksi tuntia. Seuraavana vuonna käyntejä on noin 4 – 6 kertaa vuodessa.

Tukipalveluihin kuuluu tämän lisäksi mm. säännöllinen työnohjaus, täydennyskoulutusta 2 – 3 päivää vuodessa, tarpeen mukainen mentorin tuki, joka on kestoltaan pääsääntöisesti 6 – 12 kk. Vapaan sijaishoitajapalvelu, tilapäinen lastenhoitoapu ja AVAn tuesta vastaavan mukanaolo neuvotteluissa ja palavereissa.

– AVAn perhehoitajana et jää yksin

Vieritä ylös