Perhehoito

Miten pitkään sijoitus kestää?

Avohuollon tai sijaishuollon päätöksessä on pääsääntöisesti aina arvioitu sijoituksen tavoitteet sekä sijoituksen kesto. Nämä ovat aina lapsi- ja perhekohtaisia päätöksiä. Lastensuojelulain ensisijainen tavoite on jälleenyhdistää perhe. Lapsen vanhemmille laaditaan pääsääntöisesti aina oma asiakassuunnitelma, jossa määritellään lapsen vanhemmille tarjottavat tuen palvelut. Perhehoitajan velvollisuus on tukea tätä jälleenyhdistämistä, mikäli lapsen sosiaalityöntekijä on näin arvioinut. Toisinaan lastensuojeluperheen tilanne …

Miten pitkään sijoitus kestää? Lue lisää »

Mitä tarkoittaa AVA:n tukipalvelut käytännössä?

Toimeksiantosopimuksen laadinnan yhteydessä sovitaan AVA perhepalveluiden tukipalveluista. Perhehoitajan tuesta vastaava AVAn työntekijä käy perhehoitoperheessä säännöllisesti toimeksiantosopimuksessa sovitulla tavalla. Tuesta vastaava työntekijä käy perhehoitoperheessä ensimmäisen vuoden aikana kerran kuukaudessa ja tukikäynnin kesto on minimissään kaksi tuntia. Seuraavana vuonna käyntejä on noin 4 – 6 kertaa vuodessa. Tukipalveluihin kuuluu tämän lisäksi mm. säännöllinen työnohjaus, täydennyskoulutusta 2 – …

Mitä tarkoittaa AVA:n tukipalvelut käytännössä? Lue lisää »

Onko kodin tilojen suhteen vaatimuksia?

AVA perhepalveluiden työntekijä arvioi yhdessä perhehoitajaksi ryhtyvän kodin ja kodin ympäristön soveltuvuuden perhehoitotoimintaan. Koti ja kodin ympäristö tulee olla turvallinen ja perhehoitotoimintaan soveltuva. Sijoitusneuvottelun yhteydessä käydään keskustelua myös siitä, tuleeko lapselle tarjota oma huone tai nukkuvatko esimerkiksi sisarukset mielellään samassa huoneessa.

Voinko esittää toiveita perheeseemme sijoitettavasta lapsesta?

Perhehoitoperhe voi esittää toiveitaan AVAn esitietohaastattelun yhteydessä tai perhehoitajuuden aikana. AVA perhepalvelut huomioi perhehoitoperheen toiveet sijoituspyynnöissä. Ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin löytää lapsen tarpeisiin valmiuksiltaan vastaava perhehoitoperhe. AVA perhepalveluiden palvelupäällikkö ottaa perhehoitoperheeseen yhteyttä ja kertoo perhehoitoperheelle lapsen arjen tilanteesta sekä hänen tarpeistaan. Perhehoitoperhe jää tällöin pohtimaan, onko heillä valmiuksia vastata kyseisen lapsen hoidon ja huolenpidon tarpeisiin. …

Voinko esittää toiveita perheeseemme sijoitettavasta lapsesta? Lue lisää »

Miten vapaani järjestetään?

Perhehoitolain mukaisten vapaan kertymien toteumat järjestetään aina yhteistyössä päätoimisen perhehoitajan kanssa. Vapaan toiveista on hyvä ilmoittaa hyvissä ajoin, mielellään viimeistään kuukautta ennen toivottua vapaan jaksoa. Mikäli perhehoitaja ei koe tarvitsevansa vapaata tehtävästään, niin vapaan kertymä korvataan rahallisena korvauksena kesäkuun palkkiomaksun yhteydessä.

Miten perhehoitajan vapaat toteutuvat?

Perhehoitolaissa säädetään, että perhehoitajalla on oikeus kahden vuorokauden vapaaseen jokaista kuukautta kohden, jona perhehoitaja on toiminut tehtävässään vähintään 14 vuorokautta. Vapaan sijaishoitojärjestelyt sovitaan aina yhdessä perhehoitajan kanssa. Vapaan sijaishoitaja voi tulla päätoimisen perhehoitajan kotiin tai lapsi voi mennä tutustumisen jälkeen päätoimisen perhehoitajan sijaishoitajan kotiin. Sijaishoitajan kanssa laaditaan toimeksiantosopimus sijaishoitajuudesta.

Otetaanko yllättävät lapsen terveydenhuoltokustannukset huomioon palkkiossa?

Perhehoitajan kulukorvaus sisältää hoidettavan lapsen ne terveydenhuollon kustannukset, joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata. Erityiset kustannukset, kuten lapsen yksilöllisistä tarpeista johtuvat terapia-, terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät sekä koulutuskustannukset korvataan toimeksiantosopimuksen mukaisesti.

Miten hoidetaan perhehoitajan sosiaaliturva ja vakuutukset?

AVA perhepalvelut huolehtii perhehoitajiensa lakisääteiset eläkemaksut, joita hoitopalkkio kerryttää. Sairastuessaan perhehoitaja on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen verotettavien tulojensa perusteella laskettavan sairausvakuutuspäivärahan suuruisena. Perhehoitajan työttömyysturva ja mahdollinen tuki työttömyysajaksi riippuu perhehoitajan aikaisemmasta työhistoriasta. Toimeksiantosuhteista perhehoitajuutta ei lasketa työssä olemiseksi. Kunta vastaa perhehoitajan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Perhehoitajan tapaturmavakuutuksesta säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa (2015/459). AVA perhepalvelut on tapaturmavakuuttanut …

Miten hoidetaan perhehoitajan sosiaaliturva ja vakuutukset? Lue lisää »

Miten verotus näyttäytyy perhehoidossa?

Perhehoitajalle maksettavat hoitopalkkiot sekä korvaukset ovat veronalaista tuloa. Perhehoitaja on verovelvollisena itse velvollinen ilmoittamaan verohallintoon perhehoitajaksi ryhtymisensä sekä arvion vuosituloistaan. Verotusasioista on hyvää ja ajankohtaista tietoa Perhehoitoliiton sivuilla https://www.perhehoitoliitto.fi/minustako_perhehoitaja/perhehoitajan_tehtava/perhehoitajan_verotus

Vieritä ylös