Lapsen ensisijainen sijoitusmuoto on

Sukulaissijoitus

Sukulaissijoitus on lapsen kannalta hyvä vaihtoehto.

Sukulaissijoituksen on tutkimuksissa todettu tukevan lapsen identiteetin muodostumista ja vahvistavan yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Myös yhteydet lapsen ja hänen perheensä välillä säilyvät sukulaissijoituksissa hyvin.

AVA:lla on pitkä kokemus sukulaissijais­vanhemmuuden haasteista ja ammatillisesta tuesta.

Sukulaissijoitus

Lasta sijoitettaessa on kartoitettava sukulaisten ja läheisten mahdollisuus ottaa lapsi asumaan.

Näihin sijoituksiin liittyy usein paljon tunteita ja ristiriitaisuuksia.

AVA tarjoaa näihin haasteisiin ymmärrystä ja tukipalveluita.

Sukulaissijoitus edellyttää PRIDE tai muun ennakkovalmennuksen suorittamista. AVA tarjoaa ennakkovalmennuksen.

Lapsi tulee toimeksiantosopimuksella kunnan sijoittamana.
AVA järjestää tarvittavat tukipalvelut.

Toimeentulo

Toimeksiantosopimuksessa määritellään hoitopalkkion ja kulukorvauksen määrät.

AVA huolehtii palkkioiden ja korvausten maksusta perheille.

Hoitopalkkio ja kulukorvaus ovat veronalaista tuloa, mutta kulukorvauksesta saa osan vähennettyä verotuksessa.

Hoitopalkkiosta kertyy eläkettä.

AVA:n maksamat palkkiot ja korvaukset ylittävät kunnallisen korvaustason.

Tukipalvelut

AVA:n kautta sukulaishoitajille ryhtyvillä on käytössä 24h tukipuhelin ja nopeat sekä joustavat tukitiimin palvelut.

AVA:n tukitiimiin kuuluu

  • psykiatri
  • psykologi
  • psykoterapeuttikouluttaja
  • perhe- ja pariterapeutti
  • sosiaalityöntekijä
  • neuropsykiatrinen valmentaja
  • kokenut sijaisvanhempi (mentori)
  • säännölliset koulutukset

Haluatko lisätietoa sukulaissijoituksesta?

Lähetä viesti niin otamme sinuun yhteyttä!

Vieritä ylös