Julkinen vetoomus

JULKINEN VETOOMUS

Sosiaali- ja terveysministeriölle ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselle

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhiala

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaja Elina Palola

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, johtaja Markku Tervahauta

Valtakunnallinen ohjeistus sijaishuollossa asuvien lasten yhteydenpidon järjestämiseen on välttämätön

Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.3.2020 ohjeistanut sijaishuollossa asuvien lasten ja heidän läheistensä yhteydenpidon järjestämisestä tapaamisten osalta koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa. Annetut ohjeet ovat hyvä lähtökohta, mutta ne ovat liian yleisiä antaakseen tässä erityisessä poikkeustilanteessa välineitä lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille sijaishuollossa olevien lasten yhteydenpidon arvioimiseen.

Yhteydenpito vanhempiin on tärkeä lapsen oikeus. Vetoamme Sosiaali- ja terveysministeriöön konkreettisten, käytännön esimerkkeihin perustuvan ohjeistuksen laatimiseksi siitä, kuinka ja missä tilanteissa lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät voivat lastensuojelulain 62§ 1. mom. 2 ja 3 kohtaa tässä yhteydessä soveltaa. Pyydämme ohjeita myös siihen, miten päätökset tulee perustella siten, että asianosaisten yksityisyyttä pystytään suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi terveystietojen osalta.

Yhteydenpitoa tapaamisten osalta rajaavien päätösten puuttuminen vaarantaa lastensuojelun perhehoidon kantokykyä. Tämä on huolestuttavaa erityisesti tilanteissa, joissa perhehoitoperheessä on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä.

Pyydämme sosiaali- ja terveysministeriötä ottamaan ennakoivasti kantaa myös tulevien mahdollisten kansallisten rajoitustoimenpiteiden suhteesta lastensuojelulakiin.

Meillä toimijoilla on suuri huoli lapsen oikeuksien toteutumisesta ja eriarvoisesta asemasta valtakunnan sisällä koskien heidän ja heidän läheistensä yhteydenpidon arviointia tässä kriisitilanteessa.

Ammatillisten perhekotien liitto

Attendo perhehoito

AVA perhepalvelut 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr

Lapselle koti Oy

Majakan Valo säätiö

Nuorten Ystävät

Pelastakaa Lapset ry

Perhehoitokumppanit Suomessa oy

Perhehoitoliitto ry

Perhekuntoutuskeskus Lauste Ry

Pesäpuu ry

Vieritä ylös