Infotilaisuus perhehoidosta 13.9.2022

AVA perhepalvelut etsii lastensuojelun perhehoitajia eli sijaisvanhempia. Ei superihmisiä, vaan tavallisia koteja, joissa lapsella on turvallinen kasvuympäristö sekä mahdollisuus tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Perhehoitajan ei tarvitse olla sosiaali- tai kasvatusalan ammattilainen, tärkeintä on tahto kasvattaa ja hoivata lasta tai nuorta.

Teams-info tiistaina 13.9.2022 klo 18:00 – 19:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E1MzUzNGItMGY3ZC00M2E0LTlhMjEtZjI3YWY3M2ExMGJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c040386e-80f5-4390-b1a5-ff668c3b664a%22%2c%22Oid%22%3a%22a1ebf84e-7ee1-48e4-ae8e-d408da3c5337%22%7d

Tervetuloa!

Vieritä ylös